Cook Islands Maori Google+
+68228122 maoridb@gmail.com
  1. v.i.
  2. Caught and held. Kua mou au i te pu kainga i toku tomo poirianga ki roto i tona aua. I was caught by the landowner when I sneaked into his grounds; Kua mou aia ki roto i te kupenga. He was caught in the net; Mou koe iaku! I’ve caught you!; Kua mou taku ika. I’ve caught a fish.
  3. Securely fixed (as a nail), snagged (as a hook). E patia koe kia mou meitaki tena naero. Drive that nail in securely; Kua mou tana matau ki runga i te toka. His hook snagged on the rock.
  4. Retained (of faeces). Kua mou tona tutae. He was constipated.
  5. Retained in the mind, remembered, memorised. Kua mou taau tapura? Have you got your tables by heart?; Kare i mou iaku te tarotaro. I don’t remember the chant.
  6. (-a, -ia). Seized by ness. Kua mou toku teina i te maki. My younger sister has caught it; Kua mouia aia e te onio. He has caught chicken-pox.
  7. Steady (not fitful, of the wind). Kare e mou ana te matangi. The wind isn’t steady (fitful or not from a fixed quarter).
  8. Abide, stay, remain, keep its place, hold good; true, abiding. E koai te ka mou kia mama mai aia ra? And who shall stand when he appeareth? (Mal. 3.2); Te rere nei oki aia mei te ata ra, e kare i mou mai. He fleeth also as a shadow, and continueth not (Job 14.2); Tanutanua tena au rua, kia kore te vai e mou ki roto me ua. F those holes in so the water won’t stay in them when it rains; E tuatua mou teia. This is a true account; ko te au mea mou ra, te au mea tau meitaki ra, the things which are true, the things which are honest (Phil. 4.8).
  9. Fixed, appointed. Te ora mou ra, the appointed hour (Luke 12.14).
  10. Ingrained (of habit). E angaanga mou teia nana i te rave. It is something he always does.
  11. Hold, contain. Ka mou teia punu okotai karani. This tin holds one gallon.
  12. (-ria).
  13. Catch hold of. E mou koe i tena ope o te rakau. You hold that end of the pole; Ko au te tangata mou arote, ko koe te tangata akaoro. Ill hold the plough, you lead (the horse); E mou koe i te ika. Hold the fish; Mouria taku pereue. Hold on to my coat; Mouria te pepe. Hold the baby; Kua mouria aia e te tangata kainga. He was caught by the landowner. Mou rima, shake or hold hands. Kua mou rima raua i to raua araveianga. They shook hands when they met; Ka mou rima teia nga mapu ki te are pure a te popongi Ruitoru. These two young people w join hands (get married) in church on Wednesday morning.
  14. Keep in the mind, remember. E mou koe i teia tuatua ki roto i to ngakau. Take these words to heart.
  15. Keep possession of. Kua mou aia i te apinga taku i tuku kiaia. He kept the things I let him have; E rua mataiti i to matou mouanga i te kapu teniti. We’ve held the tennis cup for two years now.
  16. Persevere with, keep up (an effort). Kua mou aia ki tana angaanga. He stuck to his task; E mou mai kotou i ta tatou imene. Keep the singing going (don’t let tempo flag or volume decrease).
  17. Keep to, hold to (law, promise, belief, habit). Te tangata mou ture, a law-abiding person; Mou ki taau taputou. Keep your promises; Kua mouria e Makea te Evangeria. Makea accepted the Gospel. (See moumou, akamou(mou), tamou-(mou); (aka-,ta-)mouauri, akamoupuku, (aka)tinamou; mouranga, mouringa, mouria; pirimou.) [Pn. *mau.]

   Related to mou