Cook Islands Maori Google+
+68228122 maoridb@gmail.com

v.i.

  1. Die, dead, death; fatal, mortal. Kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore, that those who believe in him should not die, but receive everlasting life (John 3.16); Ka mate taku pu kuru. My breadfruit tree is going to die; me ka mate ia tatou te atua o te mate, when we k the god of death; E utunga te mate no te ara. The wages of sin is death (Rom. 6.23); E teianei kopapa mate ua ei kopapa mate kore. And this mortal body become an immortal body (1 Cor. 15.54). E puta mate, a fatal wound. E topa mate, a fatal fall. Pia tangata mate, coffin. Te utunga mate, the death penalty.
  2. Numb, without feeling. Kua mate toku rima. My arm is numb.
  3. Not running, dried up (of flow); out, low (of the tide). Kua mate te vai i roto i te paipa. There is no water in the taps, the water is off; Kua mate te vai i raro i te kauvai. The stream has dried up; i te mateanga te tai, when the tide was low; E tai mate teia. It is low tide, the tide is out.
  4. Off, out (of a light or fire). Kua mate te ai. The fire is out, (or) the light is off; i te mateanga te ai, when the light went out.
  5. Stopped, not working (of any mechanism). Kua mate te ora. The clock has stopped; Kua mate te ratio. The radio is off; Kua opara aia i tona motoka ki te pae i te mataara i te mateanga te matini. He pushed his car to the side of the road when the engine stopped.
  6. Out of play (of ball). E tue koe i te poro ki vao kia mate. Kick the ball out of play; Kua akatangi au i te pui no tei mate te poro. I blew the whistle because the ball was dead.
  7. Be defeated, lose. Kua mate to matou pupu i to ratou i teia tue-anga i topa ake nei. Our team lost to theirs in the last match; Ka mate aia i te ture. He w lose his case.
  8. Fail, come to naught, flop. Kua mate toku akakoro-anga. My plans came to naught.
  9. Be dismissed (of batsman), dismissal. Kua mate te tangata pa. The batsman is out; E mate kapo tona. He was out caught.
  10. Suffer (any oppressive physical or mental condition, e.g. hunger, thirst, misfortune, danger, intense desire); oppressive, calamitous; suffering, affliction, calamity. Kua aue te pepe i te mateanga i te pongi. The baby cried when it got hungry; Kua mate au i te kaki vai. Im awfully thirsty; Ka mate te vaka i roto i te are, ka mate katoa te vaka i te moana. If the canoe suffers a mishap in the shed, it w suffer a mishap in the ocean, too; mate i te kata, die with laughing, split one’s sides; Kua mate aia i te inangaro i tera pona. She’s dying to have that dress; E mate tika ai te mataara e tae ei ki runga i tera maunga. It is a very dangerous path up that mountain; te angaanga mate, exhausting work; te mate i te etene, te mate i roto i te oire, te mate i te medebara, danger from the heathen, danger in the cities, danger in the wilderness (2 Cor. 11.26); E akara mai koe i toku mate e toku mamae (Ps. 25.18). Look upon my suffering and my pain. (See akamate)mate), mamamate, mamate, (mate)matenga, matemate, (ta-)matepongi, tamate(mate).) [Pn. *mate.]

   Related to mate