Cook Islands Maori Google+
+68228122 maoridb@gmail.com

v.i.

    1. Vigorous, energetic, strong and healthy, well; vitality etc. Kia maroiroi koe i te rave i taau angaanga. Do your work with vigour; Kua rave maroiroi aia i te angaanga tei tukuia kiaia. He worked energetically at his allotted task; E tangata maroiroi tera i te tanu i tona enua ki te kai. That man works really hard at getting his land planted up; te maroiroi i to matou pupu i teia mataiti, the strength and vigour of our team this year; Kua ikoke aia i tona maroiroianga mai mei te maki. He was thin when he got over his ness; E tangata akatupu pekapeka au i te maroiroianga toku kopapa. I was always getting into scrapes in my heyday. Manako maroiroi, strong-minded.
    2. Better, abated (of an ness). Ka oki rava au ki toku enua me maroiroi toku maki, I shall go right back to my own country when Im better. (See akamaroiroi.) [Pn. *maalosi.]

      Related to maroiroi