Cook Islands Maori Google+
+68228122 maoridb@gmail.com

(-a, -ia).

  1. Make something (general term), construct, build, create. Kua maani aia e toru pia i tona are. He built himself a house with three rooms; Kua oti toku are kikau i te maani. I’ve finished building my (coconut-leaf-) thatched house; E tangata maani vaka manea a Terei. Terei builds good canoes; Kua opu te akava iaia no te maani kava anani. The police got him for making orange liquor; Kua maani au iaia ei tangata angaanga naku. I’ve made him one of my workmen. Maani tuatua, make conversation. Auraka e maani tuatua kiaia, ka motoa koe. Don’t keep on at him, hell hit you. Maani ua, make something up. Maani ua i te kotoe. Make up an excuse. Tiare maani ua, artificial flowers. Nio maani, false teeth.
  2. Prepare. Ka maani au i te roi. Ill make the bed; Naau e maani i ta tatou kai, naku e pua i te kakau. You make the meal, Ill wash the clothes.
  3. Use in preparation. Auraka e maani maata i te pepa ki roto i te tiopu. Don’t use a lot of pepper in the stew.
  4. Mend, repair. Kua maani au i te uati. I’ve done the watch. Tangata maani paipa, a plumber.
  5. Work out (a calculation). Kua maani aia e ka pou e a ngauru paunu. He reckoned it would take all of forty pounds.
  6. Compel or allow sbdy to (kia) do something. Kua aere mai te akava kua maani iaku kia tuku i taku tamaiti ki te apii. The police came and made me send my child to school; Auraka koe e maani iaia kia rave i taau angaanga. Don’t make him do your work; Auraka kotou e maani iaia kia kite mai ia kotou. Don’t let her see you.

   Related to maani