Cook Islands Maori Google+
+68228122 maoridb@gmail.com

(-a, -ia, kavea).

    1. Take, carry, con-vey. E kave koe i te tamaiti maki ki te are maki. Take the sick child to hospital; E tangata kave pepa tera ake. Here comes someone with a message; Kua kaveia te keikeia ki roto i te are auri. The thief was taken to gaol; E pepa kaveia mai teia e te akava. This letter has been brought by the police; Ka kavea koe ki te akavaanga. Youll be taken to court; Kua kavea e Tiki ta matou toki. Tiki has gone off with our axe; Naku e kave i te tuatua kia ratou. Ill take the message to them.
    2. Hold (a ceremony). Te kave nei matou i te tapu o te kupenga. Were holding the first ceremonial dipping of the new net; Kua akakite aia ki te orometua e ka inangaro te kopu tangata i te kave i te eva no te tangata tei mate. He told the priest that the family wished to hold a wake for the man who had died.
    3. Exert (all one

      Related to kave