Cook Islands Maori Google+
+68228122 maoridb@gmail.com

fq. katoa.

    1. All (of several things); totally, completely, altogether. E oko mai koe kiaku i te ika katoatoa. Sell me all the fish (cf. te ika katoa, the whole fish); E tui kotou i te ika katoatoa. String all the fishes together; Auraka e patiti i te au rakau kia ngaro katoatoa. Don’t ham-mer the pegs in so far that they are all completely buried; Kua angaanga katoa-toa te tangata. All the men were at work; Kua tari katoatoa aia i te pia anani. He carted all of the orange boxes; E apai katoatoa mai. Bring the whole lot; Kua apaina katoatoaia mai te moni i roto i te pangika. All the money in the bank has been brought.
    2. n. Total. i varu paunu te katoatoa i teia moni. The total sum of money here is eight pounds.
    3. n. Every-body, the public. E tatau i tena reta ki te katoatoa. Read your letter out to every-body; Auraka e aere na konei, kare teia i te mataara no te katoatoa. Don’t walk through here, this is not a public path. [katoa, rR.]

      Related to katoatoa