Cook Islands Maori Google+
+68228122 maoridb@gmail.com
    1. Whole, entire, all, every. Kua tuku aia i te varaoa katoa ki runga i te kaingakai e kua ti pupu. He put a whole loaf on the table and sliced it up; Kua apai te tamaiti e rua keke katoa ki te apii. The boy brought two whole cakes to school; E oake koe i te pia anani katoa nana. Give him the whole box of oranges; ma to ngakau katoa, e ma to vaerua katoa, e to manako katoa, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind (Matt. 22.37); i te au ra katoa oki, on every single day; i te au openga mataiti katoa, at the end of every year; Kare rava akenei au i noinoi i te ario a te tangata katoa nei, e te auro, e te kakau. I have coveted no man’s silver, or gold, or apparel (Acts 20.33); Noo ua iora te Atua i te ra itu i tana katoa ra angaanga. And God did rest the seventh day from all his works (Heb. 4.4); Kua ti pupu au i te ika mamaata e kua opaopa, kareka te ika rikiriki kua opaopa katoaia. I cut up the big fish and wrapped them up, but the smaller fish I wrapped up whole.
    2. As well, also, too. Kua oake katoa nana e rima paunu. I gave him five pounds as well; Kua tutaki au i tana kaiou e kua oronga katoa au i tetai ngai nooanga nona. I paid his debts off and also gave him somewhere to live; E kave koe iaia, e ratou katoa. Take him along with you, and those people as well; E rave i te peni e te inika katoa. Take the pen, and the ink too. (See katoaanga, katoatoa.) [Pn. *katoa.]

      Related to katoa