Cook Islands Maori Google+
+68228122 maoridb@gmail.com

(-nga, -ia (rare)).

  1. Eat, con-sume liquor and many beverages (but not water, cf. inu); smoke (tobacco). Kua kai au i te anani. I’ve eaten the orange; Kua kainga te meika para e te moa. The chickens have eaten up the ripe bananas; Ka kaiia a Iezebela e te puaka aoa. The dogs shall eat Jezebel (1 Kings 21.23); Auraka e kai mata i te vi . Don’t eat mangoes while they are green; Teia te mereni kaingaia e te kioretoka. These are the melons the rats have been eating; Auraka koe e paupau tuatua mai, ka kai koe i taku puku rima. Don’t you answer back, youll get a taste of my fist. Kai anga, eat forbidden food. Kua tamakiia aia no te kai anga. He was scolded for eating forbidden food; Kua kai kava a Tere. Tere has had some liquor; Kare au e kai i te avaava taviri, e puipui taku ka kai. I don’t smoke cigarette tobacco, Ill smoke my pipe. Kapu kai ti , a teacup. E orei koe i te kapu kai ti , wash the teacups.
  2. Capture (a piece). Ka kai aia i taku toka me tuku au ki roto i teia pia. Hell take my piece if I put it on this square.
  3. Commit to memory (traditions and genealogies). Kua kai te tamaiti i te korero a tona metua tane. The son learned the old lore from his father.
  4. Bite at or on (ki), rub against, cut into (of certain edged tools, e.g. plane, ploughshare), erode, eat away (of rust or a corrosive), corrode. Kua kai te aa ki runga i te matau. The eel took the hook; Kua kai te kiri o te patikara ki runga i te kokai. The bicycle tyre rubbed against the fork; Kua kai papakitai taau au. Your plane cuts on one side (of the blade) only; Kua kainga toku rima e te ngaika. The lime has burned my hands; Kua kai te poa ki roto i te auri. The rust has eaten into the iron.
  5. v.i. Ready to eat (of honey). Kua kai te rango. The honey is ready to eat (cf. kua vai te rango).
  6. n. Food, food crops, produce. E apinga tika ai te kai! What a lot of food!; Kua apai mai te vaine-tini i te kai na matou. The women’s guild have brought us food; Kua rere te ngoia na te moana i te kimi kai. The noddy flew over the sea seeking food; E apai ana tatou i ta tatou au kai ki te makete. We take our crops to the market; Kua ngaro ta matou kai i te ngangaere. Our crops are full of weed. Kai tanu, planted crops. Kia tae ki te Tapati Pure Mou kua akaputuputu mai te tangata i ta ratou kai tanu no te akameitakianga i te Atu o te mou. When Harvest Festival came around people all brought their crops to give thanks to the God of harvest. Aua kai tanu, vegetable garden. Kai tumu, staple food. Ko te varaoa e te akari ta ratou kai tumu. Bread and coconuts are their staple diet. Kai o te aroaro, shewbread (Neh. 9.33). Kai vaine, name given to the second series of casts made with new net after the ceremonial feast has been held. Kua rauka te ika i te kaveanga te kai vaine o te kupenga. Many fish were caught when the second series of casts was performed with the(new) net. Are kai, restaurant. Kua aere matou ki roto i te are kai. We went into the restaurant. One kai, plantation or allotment where food crops are grown. E one kai maata ta matou. We’ve got a big allotment. (See kaingakai, kaikai, kaiu, kakai, kokai, Maanakai, (ta)umukai, umutarakai; cf. kai-3.) [Pn. *kai1.]

   Related to kai