Cook Islands Maori Google+
+68228122 maoridb@gmail.com

(-a, -ia).

    1. Require, need, want, desire. Me inangaro koe i tetai ua atu apinga, auraka e mataku i te pati mai. If you want anything else at all, don’t be afraid to ask; Ka inangaroa e varu tangata akaou ei aaki i te anani. Another eight men w be needed to pick the oranges; Ka inangaroia teia piri kia kimiia ma te matatio. This problem w need to be gone into very carefully; I toku inangaroanga i te uri meika, kua aere roa au kua pati kiaia. When I wanted the banana shoots, I went straightaway and asked him; No tona inangaro ki taku pepe rakau, no reira aia i aue ei. She wants my doll, that’s what she’s been crying about; Tera te enua me ka inangaro tanu kai. There is the land, if you want to grow crops.
    2. Love, like. No tona inangaro iaku, no reira kua pati aia ki toku metua kia akaipoipo aia iaku. He loves me so much he’s asked father if he can marry me; E inangaro atu koe i to Atua ia Iehova ma to ngakau katoa. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart (Deut. 6.5); mate i te inangaro, lovesick; e puapii inangaroia, a well-liked teacher; e iti tangata inangaro tamaki, a warlike race; Ko taku tamaiti inangaro teia i roto i taku pupu. This is my favourite child in the class; E tangata inangaro tautai a Mai. Mai loves going fishing; Eaa toou manako? Kare au e inangaro ana. What do you think? I don’t like it; No tona inangaro-kore i te aere. Because he wasn’t keen on going. [Pn. *fina-„alo.]

      Related to inangaro