Lesson 16: Kupu aka marama (Prepositions – Relationship between Words)

Follow the audio instructions.

 

 

Maori

 

English

i raro

under

i runga

on

na runga

over

i vao

out/outside

i roto

into/inside

i rotopu

in the middle/ in between

i te pae

at the side/beside

i ko

over there

Mei

from

mari ua

except

 

Akaraanga:

 

Kua tuku aia i te puka i raro i te kaingakai.

He put the book under the table.

 

Kua akaruke au i taau matipi i runga i te pia

I left your knife on the box.

 

 

Kua rere aia na runga ake i te aua.

He jumped over the fence.

 

 

Kua apai aia i te puakaoa ki vao.

He took the dog outside.

 

 

Tomo mai ki roto.

Come inside.

 

 

Kua tanu aia i te pu tipani i rotopu tana aua tiare

She planted the frangipani in the middle of her garden.

 

 

Kua tuku aia i te pia tita i te pae i te ngutupa.

He put the box of rubbish beside the door.

 

 

E aere koe i ko.

You go over there.

 

 

Kua oki mai aia no Atiu.

He came back from Atiu.

 

 

Kua aere te katoatoa mari ua ko Mata e Tere.

Everyone left except for Mata and Tere

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *