Lesson 13: Uianga (Questions)

 

 

Maori

 

English

Koai

What is ……….

Tei ea

Where

Naai

Whose/whom (belongs to)

Noea

From where …….

Akapeea

How

I naea

When

Eaa te tumu

Why

Koai

Who is………

Eaa

What is it?

 

Akaraanga no te uianga.

 

Koai toou ingoa? Who are you? (name)

Tei ea toou kainga? Where do you live?

Naai i keia i toku tamaka? Who stole my shoe?

Noea taau apara? Where did you get your apple?

    

Ka akapeea toou pona? How about your shirt?

 

I naea toou mama I oki mai ei? When did your mother return?

 

Eaa te tumu I kore ae koe e aere ki te apii? Why are you absent from school?

 

Koai toou tuaine? Who is your sister?

 

Eaa taau angaanga I teia ra? What are you doing today?

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *