Lesson 16: Kupu aka marama (Prepositions – Relationship between Words)

Follow the audio instructions.     Maori   English i raro under i runga on na runga over i vao out/outside i roto into/inside i rotopu in the middle/ in between i te pae at the side/beside i ko over there Mei from mari ua except   Akaraanga:   Kua tuku aia i te puka i raro i te kaingakai. He put the book under the table.   Kua akaruke au i taau matipi i runga i te pia I left your knife on the box.     Kua rere aia na runga ake i te aua. He jumped over the fence.     Kua apai aia i te puakaoa ki vao. He took the dog outside.     Tomo mai ki roto. Come inside.     Kua tanu aia i te pu tipani i rotopu tana aua tiare She planted the frangipani in the middle of her garden.     Kua tuku aia i te pia tita i te pae i te ngutupa. He put the box of rubbish beside the door.     E aere koe i ko. You go over there.     Kua oki mai aia no Atiu. He came back from Atiu.     Kua aere te katoatoa mari ua ko Mata e Tere. Everyone left except for Mata and...

Lesson 15: Au kupu akamarama (Adjectives – Describing Words)

Follow the audio instructions.     Maori   English Te tu o te ra Weather kinokino rough uaua rainy manea nice/beautiful marino calm tapokipoki/popoiri cloudy ra sunny ngarungaru rough sea matangitangi windy vera hot anu cold marama bright marumaru shady Te tu Tangata’ Describing a person kite smart/bright/intelligent roangarere/roaroa tall/long poto short/brief matu fat ikoke skinny/slim akavaine show-off/transvestite akatangata show – off/arrogant/tomboy muteki quiet maniania noisy katakata Bubbly/cheerful maru humble oaoa friendly marokiakia stubborn riri angry mataora happy/cheerful maromaroa sad/unhappy matepongi hungry kaki vai thirsty makimaki sick/ill kinokino not well/good kite kore dumb/stupid Maori English Te tu tangata’ Describing a person tamariki children/kids vaine woman/lady tane man tangata person/people/man mapu youth aronga mamaata adult tamaiti/tamaroa boy tamaine girl tangata Pakari old person mama ruau old woman papa ruau old man   Ta’anga’anaga i te au kupu akamarama Sentence building using the describing words above, follow the audio instructions. Te peea na koe? How are you feeling?   Tetai au pauanga no te uianga I runga nei Possible answers to the question above     Te meitaki ua nei au – I am very well   E pongi au – I am hungry   E kaki vai au – I am thirsty   E vera au – I am hot   E anu au – I am...

Lesson 14: Verepa (Verbs – Action Words)

Follow the instructions.     Maori   Engilsh aere walk/go oro run noo sit tu stand kanga play maani make tuatua speak/talk tatau read akara look/watch tata write imene sing pai bath/wash tunu cook ura dance pau answer ui ask moe sleep akaoro drive/ride tama clean/wash pua wash orei clean takoto lay tanu plant kai eat koi pick purumu sweep inu drink ta fight ta mate kill/switch it off amiri touch tipu cut tuku put aao wear opara push kata laugh   Teni (Tenses) Using the verb list above say the following sentences below. Follow the instructions.   Kupu (words)   Future tense   Present tense Past tense aere (e.g) Ka aere au. Te aere nei au. Kua aere na au. Walk go I will walk. I will go. I am walking. I am going. I walked. I went. oro Ka oro au. Te oro nei au. Kua oro na au. run I will run. I am running. I ran. rere Ka rere au. Te rere nei au. Kua rere na au. jump I will jump. I am jumping.. I...

Lesson 13: Uianga (Questions)

    Maori   English Koai What is ………. Tei ea Where Naai Whose/whom (belongs to) Noea From where ……. Akapeea How I naea When Eaa te tumu Why Koai Who is……… Eaa What is it?   Akaraanga no te uianga.   Koai toou ingoa? Who are you? (name) Tei ea toou kainga? Where do you live? Naai i keia i toku tamaka? Who stole my shoe? Noea taau apara? Where did you get your apple?      Ka akapeea toou pona? How about your shirt?   I naea toou mama I oki mai ei? When did your mother return?   Eaa te tumu I kore ae koe e aere ki te apii? Why are you absent from school?   Koai toou tuaine? Who is your sister?   Eaa taau angaanga I teia ra? What are you doing...

Lesson 12: Au Kupu akamata e te taonoono takiato korero (Sentence starters & preposition)

Follow the instructions. Kua – Past Tense Ka – Future Tense Ko – Who Te – Present Tense Example usage Kua tomo aia ki roto I te are He went inside the house   Ka kake tana tamaiti ki runga I te pu rakau His son will climb on the tree   Ko ai ma te ka aere ki te toa? Who are going to the store?   Kua kapiki mai aia ma te reo maata. He called out in a loud voice.   Te aere nei au ki Avarua I am going to...

Lesson 11: Akaingoa tangata (Personal pronouns)

Follow the instructions.   Maori   English au I maua We(two) taua We(two) matou We ( more than two) tatou We( more than two) koe you(one) korua us (more than 2 people) Kotou you(more than two) aia he/she toku my taku My/mine taau yours tana his/hers toou Your(s) naau For you(your) noou For you(your) raua their (2 people) maua we (2 people)                                              ...

Lesson 10: Numero 1 – 20 (Numbers from 1 – 20)

Follow the instructions.   Numbers Maori Numbers Maori 1 tai 11 taingauru ma tai 2 rua 12 taingauru ma rua 3 toru 13 taingauru ma toru 4 a 14 taingauru ma a 5 rima 15 taingauru ma rima 6 ono 16 taingauru ma ono 7 itu 17 taingauru ma itu 8 varu 18 taingauru ma varu 9 iva 19 taingauru ma iva 10 taingauru 20 ruangauru            ...

Lesson 9: Te au mero kopapa (Names of parts of the body)

  Follow the instruction.     Maori   English rouru hair katu head tutu mata face paparinga cheek mata eyes uruuru mata eyebrow/eye lash taringa ear putangio nose ngutu lips vaa mouth nio teeth rima hands kopu stomach pito belly button uruuru body hair turi knee mangamanga rima fingers matikao rima fingernails vaevae leg tapuae vaevae feet mangamanga vaevae toes matikao vaevae toe nails toe rear end pakiri skin ua tecticles u/titi breast komata titi/u nipples keke armpits ivi bone uaua...

Lesson 8: Te au mero kopapa (Names of parts of the body)

Follow the instruction   Maori English rouru hair katu head tutu mata face paparinga cheek mata eyes uruuru mata eyebrow/eye lash taringa ear putangio nose ngutu lips vaa mouth nio teeth rima hands kopu stomach pito belly button uruuru body hair turi knee mangamanga rima fingers matikao rima fingernails vaevae leg tapuae vaevae feet mangamanga vaevae toes matikao vaevae toe nails toe rear end pakiri skin ua tecticles u/titi breast komata titi/u nipples keke armpits ivi bone uaua vein          ...

Lesson 7: Te au nomena (Common Nouns)

Follow the audio instruction.     Maori       English nooanga chair kaingakai table puka book roi bed kai food are house motoka car patikara bike vai water pu rakau tree tiare flower kakau clothes pona shirt/Dress pute urunga pillow peapa paper tauera towel moina bottle moenga mat tipi knife tipunu spoon kapu cup mereki plate io mirror pua soap uru nio tooth brush umu oven Pani pot varaipani frying pan mati match/lighter ngutupa door maramarama...