Cook Islands Maori Google+

Random Words

eta

Taut(en), stretch(ed) tight (as a rope, inflated tyre or tight-fitting garments)

aruru

(-a, -ia), v.i. Shelter from the wind, esp. to turn a ship into the wind. Kua aruru ratou ki muri i te motu. They took shelter behind the island; Kare e meitaki i te aruru i te pai ki konei, e piri roa ki te tau. It